Rádio WOW je súkromnou vysielacou stanicou na Slovensku. Máme charakter informačnej, hudobno-zábavnej a spravodajskej stanice, ktorej cieľovou skupinou sú poslucháči v produktívnom veku. Náš hudobný formát sa orientuje predovšetkým na populárnu hudbu od 80. rokov po súčasnú tvorbu pre poslucháčov vo veku od 35 – 54 rokov.

V našom programe hráme širokú škálu hudby slovenskej a zahraničnej tvorby.

Sme médium, ktoré dokáže okamžite podať verejnosti akúkoľvek správu, oznam alebo zviditeľniť firmu či spoločnosť.

Ponúkame možnosť odvysielania informácií, voľných pracovných miest, pozvánok na akcie a iných oznámení vo forme čítanej reklamy alebo spotovej kampane.

Rádio WOW je možné počúvať prostredníctvom piatich vlastných vysielačov (Trenčín, Partizánske, Prievidza, Bánovce n.B., Nitra), mobilných aplikácií, káblových rozvodov a internetu.